Objective Key Results

Objective Key Results

Objective Key Results, forkortet OKR er et system bedrifter bruker for å gjennomføre målsettinger. Systemet er ikke særlig utbredt i Norge enda, men brukes av store bedrifter som Netflix, Google og Amazon. Før jeg går videre med å forklare mer om OKR, kan du se på denne filmen.


Hva er OKR?

OKR er en forkortelse for objective og key results. John Doerr forklarer det som et enkelt system for målsetting, som kan bruker både av organisasjoner, teams og enkeltpersoner. Dette hjelper bedrifter med å implementere en strategi, og fordelene med å ha mål er at bedriften får et forbedret fokus, det øker åpenheten og at alle i bedriften jobber sammen for å nå et felles mål.

Objektiv definerer hvilket mål en ønsker å oppnå, mens key results handler om hvordan du skal komme deg dit, og hvordan du skal nå målet.


Hvordan kan en OKR se ut?

Screenshot fra Basecamp

Dette er den første OKR vi i eksamengruppen har satt opp, og her kan du se at målene våre er presise, og mulig å oppnå. Vi har presisert hva våres objective er, og ikke bare skrevet at vi for eksempel ønsker å lage en fungerende nettbutikk, noe som ville vært et svakt objective. På samme måte har vi satt opp tall vi ønsker å nå, for eksempel at vi ønsker å «få 15 abonnenter på nyhetsbrevet innen eksamensperioden». Et dårlig key result ville vært og droppet spesifikke tall, og bare skrevet at vi ønsker å skaffe abonnenter.

Hvorfor burde man bruke OKR?

Bedrifter burde benytte seg av OKR fordi det er en metode å styre selskap, det bidrar til engasjement, høyere gjennomføringskraft og det kan også bidra til samholdet i en bedrift. Jeg mener kanskje den viktigste fordelen av dem alle, er at det bidrar til motivasjon fra alle parter til å nå målet. Uten OKR, eller noe mål som helst, kan det bli vanskelig å holde motivasjonen oppe og oppnå store resultater i det hele tatt.

I følge Inevo er det i hovedsak 4 fordeler med å benytte OKR:

1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten

2. Alle i bedriften får vite hva som er riktig

3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene

4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Mine tanker

Siden OKR er såpass lett og ukomplisert, i tillegg til at det fører til mye positivt både når det kommer til samhold, motivasjon og oppnåelse av mål, mener jeg at dette er noe alle bedrifter burde tenke på å benytte seg av. Når bedrifter setter seg mål, vil det være lettere og mer motiverende å ha noe å jobbe mot, og antageligvis også lettere å oppnå siden alle parter jobber imot det samme målet.

Kilder:

The ultimate guide to OKR

OKR – et system for gjennomføring

Ted Talk med John Doerr

– Linn-Therese Skistad


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *